Nguoidep24H giới thiệu hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo - được hiển thị theo thời gian. Mục đích là giới thiệu Nguyễn Thị Ngọc Thảo cho các nhà tuyển dụng pg, người mẫu. Mọi thông tin chúng tôi có được hoàn toàn do Nguyễn Thị Ngọc Thảo cung cấp...

Close
Close
Thông tin

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tuổi : Đang cập nhật

Chiều cao & số đo : 157 cm  | 75-60-78 cm

Nghề ngiệp : sinh viên

Thời gian làm việc : 4 / giờ

Phí theo giờ : 40000 VNĐ

Điểm 1 Hạng 16
Bầu chọn 0

là 1 người hòa đồng , vui vẻ , ham muốn được học hỏi ở các anh chị đi trước để rút ra được kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Sở thích : ca hát , nhảy múa

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  

Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Chưa có hình ảnh...
Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  

Nhật Ký Của Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Bạn chưa có bài viết nhật ký nào. Bạn hãy nhấn vào đăng bài viết để đăng bài viết mới
Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  

Bạn bè bầu chọn từ facebook

Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  

Nhận Xét Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  

Người Đẹp Khác

Nguyễn Thị Quỳnh - Nguoidep24h Nguyễn Thị Quỳnh
Chiều cao: 149
Số đo : --
Nguyen thi trang - Nguoidep24h Nguyen thi trang
Chiều cao: 166
Số đo : 89-63-88
Nguyễn Thúy Hiền - Nguoidep24h Nguyễn Thúy Hiền
Chiều cao: 165
Số đo : --
Huỳnh Thị Thu Trang - Nguoidep24h Huỳnh Thị Thu Trang
Chiều cao
Số đo : 0-0-0
tran thi phuong hoa - Nguoidep24h tran thi phuong hoa
Chiều cao: 155
Số đo : 87-62-86
Lê Thị Minh Trang - Nguoidep24h Lê Thị Minh Trang
Chiều cao: 162
Số đo : 88-65-89
Lê Thị Thảo Nguyên - Nguoidep24h Lê Thị Thảo Nguyên
Chiều cao: 165
Số đo : 0-0-0
Nguyễn Thuỵ Diễm Phương - Nguoidep24h Nguyễn Thuỵ Diễm Phương
Chiều cao: 165
Số đo : 84-63-95
Close
Close
Close
Close


Bạn đã bầu chọn cho người này rồi
Close
 
Bạn phải login tài khoản mới được bầu chọn. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn người này rồi. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn thành công người này. Cảm ơn!