Nguoidep24H giới thiệu hình ảnh của Ngô Thùy Linh - được hiển thị theo thời gian. Mục đích là giới thiệu Ngô Thùy Linh cho các nhà tuyển dụng pg, người mẫu. Mọi thông tin chúng tôi có được hoàn toàn do Ngô Thùy Linh cung cấp...

Close
Close
Thông tin

Họ và tên : Ngô Thùy Linh

Tuổi : 16

Chiều cao & số đo : 160 cm  | 79-58-87 cm

Nghề ngiệp : Học sinh trung học phổ thông

Thời gian làm việc : Đang cập nhật

Phí theo giờ : 150000 VNĐ

Điểm 0 Hạng 120
Bầu chọn 0

Đam mê chụp ảnh , diễn xuất và tự tin trước ống kính

Ngô Thùy Linh
Hình ảnh của Ngô Thùy Linh
  

Hình ảnh của Ngô Thùy Linh

Hình ảnh của Ngô Thùy Linh
  

Nhật Ký Của Ngô Thùy Linh

Bạn chưa có bài viết nhật ký nào. Bạn hãy nhấn vào đăng bài viết để đăng bài viết mới
Hình ảnh của Ngô Thùy Linh
  

Bạn bè bầu chọn từ facebook

Hình ảnh của Ngô Thùy Linh
  

Nhận Xét Ngô Thùy Linh

Hình ảnh của Ngô Thùy Linh
  

Người Đẹp Khác

Đỗ Thái Tú Ngân - Nguoidep24h Đỗ Thái Tú Ngân
Chiều cao: 158
Số đo : 96-70-96
Vũ Nguyễn Hải Nguyệt - Nguoidep24h Vũ Nguyễn Hải Nguyệt
Chiều cao: 160
Số đo : 85-56-86
LÊ THỊ NHƯ Ý - Nguoidep24h LÊ THỊ NHƯ Ý
Chiều cao: 169
Số đo : 78-58-86
Phạm Thị Ngọc Hoài - Nguoidep24h Phạm Thị Ngọc Hoài
Chiều cao: 162
Số đo : 85-57-88
Phan Thị Trang Đài - Nguoidep24h Phan Thị Trang Đài
Chiều cao: 165
Số đo : 82-61-87
Lê Thị Kiều Ngân - Nguoidep24h Lê Thị Kiều Ngân
Chiều cao: 1m64
Số đo : 84-60-89
nguyễn thị quỳnh - Nguoidep24h nguyễn thị quỳnh
Chiều cao: 160
Số đo : 87-65-90
Dương Kim Phương - Nguoidep24h Dương Kim Phương
Chiều cao: 162
Số đo : 86-60-87
Phạm thị linh phương - Nguoidep24h Phạm thị linh phương
Chiều cao: 157
Số đo : 92-81-95
Triệu Thị Thu Quỳnh - Nguoidep24h Triệu Thị Thu Quỳnh
Chiều cao: 167
Số đo : 0-0-0
Châu lý đại ngọc - Nguoidep24h Châu lý đại ngọc
Chiều cao: 158
Số đo : 88-65-90
Lê Truong Thien Trang - Nguoidep24h Lê Truong Thien Trang
Chiều cao: 164
Số đo : 83-62-89
Close
Close
Close
Close


Bạn đã bầu chọn cho người này rồi
Close
 
Bạn phải login tài khoản mới được bầu chọn. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn người này rồi. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn thành công người này. Cảm ơn!