Nguoidep24H giới thiệu hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi - được hiển thị theo thời gian. Mục đích là giới thiệu Phạm Thị Mai Thi cho các nhà tuyển dụng pg, người mẫu. Mọi thông tin chúng tôi có được hoàn toàn do Phạm Thị Mai Thi cung cấp...

Close
Close
Thông tin

Họ và tên : Phạm Thị Mai Thi

Tuổi : 20

Chiều cao & số đo : 160 cm  | 84-62-90 cm

Nghề ngiệp : đang là sinh viên

Thời gian làm việc : Đang cập nhật

Phí theo giờ : Đang cập nhật

Điểm 0 Hạng 83
Bầu chọn 0

Muốn được hoà nhậ vào cộng dồng

Phạm Thị Mai Thi
Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi
  

Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi

Chưa có hình ảnh...
Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi
  

Nhật Ký Của Phạm Thị Mai Thi

Bạn chưa có bài viết nhật ký nào. Bạn hãy nhấn vào đăng bài viết để đăng bài viết mới
Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi
  

Bạn bè bầu chọn từ facebook

Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi
  

Nhận Xét Phạm Thị Mai Thi

Hình ảnh của Phạm Thị Mai Thi
  

Người Đẹp Khác

Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguoidep24h Nguyễn Thị Thu Hiền
Chiều cao: 163
Số đo : 85-70-92
Huỳnh Lê Phương Thảo  - Nguoidep24h Huỳnh Lê Phương Thảo
Chiều cao: 155
Số đo : 80-65-75
Trần Nguyễn Tuyết Nhung - Nguoidep24h Trần Nguyễn Tuyết Nhung
Chiều cao: 162
Số đo : 76-60-85
Nguyễn Dung - Nguoidep24h Nguyễn Dung
Chiều cao: 158
Số đo : 83-64-86
Sunny Hoàng Liễu - Nguoidep24h Sunny Hoàng Liễu
Chiều cao: 163
Số đo : 84-64-92
Nguyễn Thị Kim Vương - Nguoidep24h Nguyễn Thị Kim Vương
Chiều cao: 171
Số đo : 89-65-88
Luong Thi Phuong Thao - Nguoidep24h Luong Thi Phuong Thao
Chiều cao: 1m57
Số đo : 88-68-90
Võ Hồng Phương - Nguoidep24h Võ Hồng Phương
Chiều cao: 160
Số đo : 84-62-90
Ngô Uyên Phương - Nguoidep24h Ngô Uyên Phương
Chiều cao: 172
Số đo : 86-61-92
NGUYỄN THỊ SƯƠNG  - Nguoidep24h NGUYỄN THỊ SƯƠNG
Chiều cao: 160
Số đo : 85-65-92
Phạm Duy Thùy Dương  - Nguoidep24h Phạm Duy Thùy Dương
Chiều cao: 165
Số đo : 83-65-0
Đinh Thị Tuyết Hằng  - Nguoidep24h Đinh Thị Tuyết Hằng
Chiều cao: 1m6
Số đo : 806290-0-0
Close
Close
Close
Close


Bạn đã bầu chọn cho người này rồi
Close
 
Bạn phải login tài khoản mới được bầu chọn. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn người này rồi. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn thành công người này. Cảm ơn!