Nguoidep24H giới thiệu hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà - được hiển thị theo thời gian. Mục đích là giới thiệu Nguyễn Lệ Hà cho các nhà tuyển dụng pg, người mẫu. Mọi thông tin chúng tôi có được hoàn toàn do Nguyễn Lệ Hà cung cấp...

Close
Close
Thông tin

Họ và tên : Nguyễn Lệ Hà

Tuổi : Đang cập nhật

Chiều cao & số đo : 163cm cm  | 96-76-96 cm

Nghề ngiệp : Giáo viên

Thời gian làm việc : Đang cập nhật

Phí theo giờ : Đang cập nhật

Điểm 0 Hạng 67
Bầu chọn 0

Hòa nhã ,vui tính

Nguyễn Lệ Hà
Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà
  

Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà

Chưa có hình ảnh...
Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà
  

Nhật Ký Của Nguyễn Lệ Hà

Bạn chưa có bài viết nhật ký nào. Bạn hãy nhấn vào đăng bài viết để đăng bài viết mới
Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà
  

Bạn bè bầu chọn từ facebook

Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà
  

Nhận Xét Nguyễn Lệ Hà

Hình ảnh của Nguyễn Lệ Hà
  

Người Đẹp Khác

Lê Thị Thảo Nguyên - Nguoidep24h Lê Thị Thảo Nguyên
Chiều cao: 165
Số đo : 0-0-0
Nguyễn Thị Đan Thuỳ - Nguoidep24h Nguyễn Thị Đan Thuỳ
Chiều cao: 152
Số đo : 80-62-90
Đinh Thị Tuyết Hằng  - Nguoidep24h Đinh Thị Tuyết Hằng
Chiều cao: 1m6
Số đo : 806290-0-0
phạm thị vân - Nguoidep24h phạm thị vân
Chiều cao: 164
Số đo : 80-60-85
Vũ Thị Trà My - Nguoidep24h Vũ Thị Trà My
Chiều cao: 160cm
Số đo : 85-70-95
nguyễn thị mỹ xuân - Nguoidep24h nguyễn thị mỹ xuân
Chiều cao: 165
Số đo : 83-59-86
Hà Bảo Châu - Nguoidep24h Hà Bảo Châu
Chiều cao: 165
Số đo : 80-60-90
Hà Bảo Châu - Nguoidep24h Hà Bảo Châu
Chiều cao: 165
Số đo : 80-60-90
hồng thanh - Nguoidep24h hồng thanh
Chiều cao: 1m62
Số đo : 0-0-0
Ngô Thị Hằng - Nguoidep24h Ngô Thị Hằng
Chiều cao: 156
Số đo : 78-62-89
Nguyễn Lệ Hà - Nguoidep24h Nguyễn Lệ Hà
Chiều cao: 163cm
Số đo : 96-76-96
Vũ Thị Hà - Nguoidep24h Vũ Thị Hà
Chiều cao: 163
Số đo : 80-62-0
Close
Close
Close
Close


Bạn đã bầu chọn cho người này rồi
Close
 
Bạn phải login tài khoản mới được bầu chọn. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn người này rồi. Cảm ơn!

Close
 
Bạn đã bầu chọn thành công người này. Cảm ơn!