Close
Close
Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
  

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

1. Vấn đề sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp từ khách hàng và sử dụng trong sự đồng ý và yêu cầu từ cá nhân khách hàng . Thông tin cá nhân có thể sẽ được cung cấp cho các đối tác của cty và đươc sử dụng với mục đích xây dựng mối quan hệ hoặc theo yêu cầu của khách hàng .

Cty sẽ không cung cấp các thông tin cá nhân cho bên đối tác thứ 3 trong khi chưa nhận được sự đồng ý của khách hàng ,nhưng mà để giới giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng thì chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân và thông tin các cty liên kết Ngoài ra cũng có khả năng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân trong khi tồn tại các lí do tương đống như trong trường hợp yêu cầu các thủ tục mang tính hợp pháp theo qui định của pháp luật , trường hợp gây bất lợi cho bên thứ 3 .

Trường hợp mà nếu cty bị sáp nhập vào một cty khác hoặc bị phá sản , thu hồi.,,,v.v. Thì quyền quản lí thông tin cá nhân có thể có khả năng ủy thác cho một cá nhân hoăc công ty thửa kế .

2. Sử dụng Cookie

Việc sử dụng Cookie của trang web nhằm đảm bảo sự riêng tư.

Cookie chỉ có hiệu Công ty Wacontre thực hiện theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với chính sách sau đây, và xử lý các thông tin cá nhân của khách hàng đúng cách.

3.Đối với quảng cáo

Trang web này hiện đang quảng cáo, và các dịch vụ quảng cáo được các bên thứ ba cung cấp.

Các công ty dịch vụ quảng cáo này sẽ quảng cáo hàng hoá và dịch vụ theo sở thích của người dùng, hãy truy cập vào thông tin trên trang web này và các trang web khác (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại) mà có thể được sử dụng.

4. Nhật ký Files

Nhật ký file của các khách hàng có địa chỉ IP truy cập, tên miền, loại trình duyệt được sử dụng để xem hồ sơ của chúng tôi trên một thông tin đăng nhập đã được truy cập.

Các thông tin này sẽ được sử dụng cho những việc như quản lý và phân tích về cách sử dụng trang web, cho các mục đích khác hơn là nó không bao giờ được sử dụng.

5.Chia sẻ thông tin cá nhân

Trong điều kiện việc chia sẻ thông tin cá nhân có thể được chia sẻ hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước từ việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ các trường hợp sau đây sẽ không được.

Tuy nhiên, nếu được yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp mà không có sự đồng ý của bạn.

6.Về liên kết (Links)

Trang web này có chứa các links liên kết đến các trang web khác.

Việc xử lý thông tin cá nhân trong các trang web liên kết của chúng tôi không chịu trách nhiệm về các liên kết, chúng tôi khuyên bạn đọc những điều mà liên kết chính sách bảo mật của trang web.

7. Về bảo mật quản lý thông tin cá nhân

Tất cả các nhân viên của chúng tôi về bảo mật quản lý thông tin cá nhân để có được an ninh thông tin mới nhất và riêng tư, giáo dục và sử dụng thường xuyên và các cuộc họp thường xuyên, chúng tôi làm việc luôn ý thức về sự riêng tư.

Ngoài ra, tất cả các thông tin nhận được từ người dùng đã được giới hạn sử dụng trong trang web chỉ cho phép duy nhất các nhân viên của chúng tôi cập nhật.

Ngoài ra, chúng tôi có thông tin quan trọng để bảo vệ SSL Order Information Protection của các biện pháp phòng ngừa như việc áp dụng các công nghệ mã hóa có sẵn của chúng tôi.

8.Sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân

Nếu bạn đăng ký thay đổi và cập nhật sửa chữa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn cần dừng việc sử dụng hoặc sửa đổi, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua E-mail để xác nhận việc này.

9.Thông báo về việc thay đổi

Nếu bạn muốn thay đổi những thông báo về thông tin riêng thì nội dung đó sẽ được hiển thị trên trang Web trang.

Từ Khóa Bài Viết
Bài Viết Nổi Bật Trong Tuần

 
Thành Viên Nổi Bật Trong Tháng
Mai Ly

Mai Ly

  • 4477 Lượt xem trong tháng
Thiên An

Thiên An

  • 3350 Lượt xem trong tháng
Phương Trúc

Phương Trúc

  • 2751 Lượt xem trong tháng
Lê Thị Thảo Ngọc

Lê Thị Thảo Ngọc

  • 2688 Lượt xem trong tháng
Quốc Khánh

Quốc Khánh

  • 2555 Lượt xem trong tháng
Do Minh Tan

Do Minh Tan

  • 1535 Lượt xem trong tháng
Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

  • 1143 Lượt xem trong tháng
Thu Đào

Thu Đào

  • 1004 Lượt xem trong tháng
Lý Mạc Sầu

Lý Mạc Sầu

  • 598 Lượt xem trong tháng
Quốc Khánh

Quốc Khánh

  • 425 Lượt xem trong tháng